Avís legal, Política de Privacitat
i de Cookies

Consulta com recopilem, transferim, usem
i guardem les teves informació.

Avís legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Titular

ROIGXA PAN S.L.

E-mail

info@pania.org

CIF

B63631394

Telèfon

+34 935 689 073

1. Condicions generals d'ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del lloc web www.pania.org estan subjectes a les presents condicions generals.

1. Condicions Generals i la seva Acceptació.

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús dels serveis (d’ara endavant, “els Serveis”) que ROIGXA PAN S.L. (d’ara endavant, ” LA MEVA EMPRESA “) posa a la disposició dels usuaris del lloc web www.pania.org (d’ara endavant, el “Lloc web”).

La utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals en l’última versió publicada per ROIGXA PAN S.L.  en el Lloc web en el moment en el qual l’Usuari accedeixi a aquests.

El Lloc web ha estat creat per ROIGXA PAN S.L. *Sl. per a publicar la seva oferta de serveis i per a facilitar la contractació electrònica d’aquests.

Si accedeixes a aquest lloc web estàs declarant ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per a vincular-te als termes i condicions que es posen a la teva predisposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat. Si no estiguessis conforme amb el contingut dels presents termes d’ocupació, has de desemparar el lloc web.

L’accés al lloc web és lliure i gratis per a poder informar-te dels serveis oferts.

Et forces en tot instant a fer una ocupació convenient dels recursos posats a la teva predisposició en el lloc web, de conformitat amb el que es preveu en els termes i condicions, l’ètica, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat actual, sense danyar ni danyar als titulars del lloc web ni a cap tercer, amb el que et compromets a no emprar semblants recursos per a incórrer en activitats il·legals, contràries a la bona fe o bé a l’ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de ROIGXA PAN S.L. dels seus distribuïdors o bé de terceres persones, introduir o bé propagar en internet virus informàtics o bé qualsevol altres sistemes físics o ben lògics que siguin susceptibles de provocar els danys prèviament esmentats.

En ROIGXA PAN S.L. posem a la seva disposició determinats continguts gratuïts, però per a poder gaudir d’aquests, serà necessari procedir al registre en els formularis disposats a tal fi, havent de llegir, i en cas d’estar conforme acceptar la política de privacitat mitjançant el marcat de la casella corresponent.

1.1 Comportament de l’usuari

Unes certes pàgines del lloc web pot deixar-te participar a través de la realització de comentaris o bé la generació de continguts, quedant completament prohibit propagar continguts o bé publicitat de caràcter il·legal, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o bé que encoratgin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, de caràcter injuriós o ben calumniós o bé contra l’ordre o bé la seguretat pública.

ROIGXA PAN S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que infringeixin el prèviament exposat o bé que no resultessin convenients per a la seva publicació en el lloc web.
En tot cas, ROIGXA PAN S.L. no serà responsable de les creences abocades pels usuaris mitjançant els fòrums de discussió, xats, *weblog o bé altres eines de participació que puguin crear-se, excepte en això de manera expressa previst per la normativa d’aplicació.

1.2 Sol·licitud dels nostres serveis o contacte web
Si ho vols pots contactar amb ROIGXA PAN S.L. per a solucionar els teus dubtes en relació amb els nostres serveis mitjançant els diferents formularis del Lloc web prestos a tal fi, facilitant les dades que es demanen, i quan hagis llegit i, en el cas d’estar conforme, admès la política de privacitat (a través d’una declaració o bé una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella), hauràs de prémer el botó pertinent per a l’enviament de les teves dades de contacte i de la teva petició d’informació.
2. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts a través dels seus Llocs web, enviament per part de l’usuari d’arxius de tota mena (ja siguin fotografies, vídeos, documents enregistraments d’àudio o qualsevol altre material ) i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.

3. Dades de Caràcter Personal

L’Usuari, per a utilitzar els Serveis, prèviament ha de proporcionar a ROIGXA PAN S.L. unes certes dades de caràcter personal a través d’un breu formulari (d’ara endavant, les “Dades Personals”). ROIGXA PAN S.L. tractarà les Dades Personals per a la gestió dels Serveis.

Una vegada emplenat i enviat el formulari, s’entén que l’Usuari accepta i autoritza de manera expressa que les seves Dades Personals siguin tractats per ROIGXA PAN S.L.

L’usuari queda informat que les dades personals facilitades s’incorporen al fitxer informatitzat de ROIGXA PAN S.L.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que té d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@pania.org o mitjançant escrit dirigit a ROIGXA PAN S.L. CIF B63631394 C/ c/*Rec *Molinar 4, Polígon Industrial el *Circuit 08160 MONTMELÓ

L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats. En cap moment vendrà o cedirà les seves dades a terceres persones.

4. Funcionament web

ROIGXA PAN S.L. no pot assegurar que no es generin interrupcions o bé fallades en l’accés al Lloc web. No obstant això, existeix el ferm compromís, tan aviat com tingui coneixement de semblants incidències, de fer totes i cadascuna de les actuacions dirigides al seu restabliment o bé reparació, excepte la concurrència de causes estranyes a la voluntat de ROIGXA PAN S.L. que ho impossibilitin o bé compliquin la seva execució.

ROIGXA PAN S.L. no serà responsable en cap cas dels perjudicis o bé danys de qualsevol classe que poguessin causar la visita a aquesta web, així sigui per fallada o bé omissió en els continguts o bé per la transmissió d’algun programa maliciós que es generi malgrat haver pres les mesures tecnològiques precises per a evitar-lo.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat dels elements i/o continguts posats a la teva predisposició en el Lloc web o bé als quals es pot accedir a través de la contractació d’exactament els mateixos, han estat creats per ROIGXA PAN S.L. o bé exactament la mateixa disposa d’una llicència o bé autorització per a la seva utilització.

Per tant, tots aquests elements i/o continguts (semblants com: imatges, àudio, vídeo, programari o bé textos; marques o bé logos, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions precises per al seu funcionament, accés i ocupació, etcètera) i els drets que es poden ostentar sobre exactament els mateixos, són de titularitat exclusiva de ROIGXA PAN S.L.

6. Continguts generats pel visitant
Amb l’acceptació dels presents termes d’ocupació, concedeixes a ROIGXA PAN S.L. una llicència tan extensa, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que efectuïs en els diferents serveis de participació establerts en el Lloc web o bé en els perfils en xarxes socials de ROIGXA PAN S.L.
7. Ús d'enllaços
7.1 Ús d’enllaços a pàgines web externes

El lloc web de ROIGXA PAN S.L. pot posar a la predisposició de l’usuari links cara altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se que ROIGXA PAN S.L. comercialitza, dirigeix, controla o bé fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions lliures en tals llocs web.

ROIGXA PAN S.L. no accepta cap gènere de responsabilitat, si més no de manera indirecta o ben subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, creences o bé serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per ROIGXA PAN S.L. i que resultin assolibles mitjançant la web, ni garanteix l’absència de virus o bé altres elements en exactament els mateixos que puguin generar pertorbacions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o bé els arxius de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus ocasionats a l’usuari per aquesta raó.

7.2 Ús d’enllaços des d’altres pàgines web

No es permet cap mena de reproducció del nostre contingut web, imatges o logotips.

 

No es permeten accions que puguin danyar la imatge ja sigui en línia o offline de ROIGXA PAN S.L.
ROIGXA PAN S.L.no es responsabilitza de la informació o continguts publicats en una altra pàgina web sobre els nostres serveis o el nostre contingut.
No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web, ni sobre els serveis o continguts d’aquest.
8. Incompliment de les condicions

Qualsevol incompliment pot ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la Web, podent ROIGXA PAN S.L. exercitar quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. Fins i tot es reserva el dret de limitar o prohibir l’accés a *usarios que la incompleixin.

9. Legislació aplicable

Aquestes condicions legals s’han redactat sobre la base de la legislació Espanyola.

10. Modificació de l'Avís Legal

ROIGXA PAN S.L. es reserva el dret a introduir modificacions en aquest Avís Legal, per això s’aconsella als Usuaris que el visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquest Avís Legal, es comunicaran als Usuaris per a la seva acceptació mitjançant avisos en el Portal o a través de correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

Política de Privacitat

Per a donar compliment al que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web www.pania.org

Com recollim les dades personals?

ROIGXA PAN S.L. recull informació dels Usuaris quan aquests fan ús d’aquelles funcionalitats del Portal que requereixin facilitar determinades dades personals. En concret,ROIGXA PAN S.L. registrarà la següent informació:

 • Dades facilitades a través del formulari de contacte que l’Usuari interessat a obtenir informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita ROIGXA PAN S.L.
 • Adreça de correu electrònic que faciliten els Usuaris per a subscriure’s al nostre *newsletters i per a rebre les nostres comunicacions.
 • Dades facilitades mitjançant l’enviament de correus electrònics a les adreces que s’identifiquin en el Portal.
 • Dades facilitades mitjançant l’emplenament dels formularis o ús de les funcionalitats ofertes a cada moment en el Portal.

L’ús dels diferents formularis i/o funcionalitats habilitades en el Portal és voluntari. No obstant això, alguns camps són necessaris per a atendre correctament la seva petició, per la qual cosa la negativa de l’Usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris impedirà a ROIGXA PAN S.L. atendre la seva sol·licitud.

Cessió de dades personals

Les dades personals facilitades podran ser cedits a totes les societats que formen part del grup empresarial ROIGXA PAN S.L.

Les dades personals dels Usuaris no es tractaran per a cap altra finalitat que no sigui la resolució de la pròpia consulta i només podran ser cedits i comunicats a altres societats del grup empresarial ROIGXA PAN S.L. per a tal fi. Aquestes dades personals no seran comunicats a tercers en cap concepte, excepte per al compliment d’obligacions legals a les quals estigués subjecte ROIGXA PAN S.L.

Per a quines finalitats utilitza ROIGXA PAN S.L. les dades personals dels Usuaris?

Les dades personals que l’Usuari del Portal ens faciliti mitjançant els formularis i funcionalitats habilitades en el Portal seran tractats amb caràcter general amb la finalitat de facilitar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds, així com amb qualsevol altra finalitat a la qual es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal.

Addicionalment, en els supòsits en els quals els Usuaris s’hagin subscrit a nostra *newsletter, les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (email, SMS, etc.), comunicacions comercials sobre els nostres productes, així com informació sobre les nostres activitats, incloent-hi notícies rellevants sobre ROIGXA PAN S.L. i informació sobre esdeveniments que organitzem, patrocinem o en els quals d’una altra manera participi ROIGXA PAN S.L. o els seus professionals.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris no seran comunicats a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals a les quals estigués subjecte ROIGXA PAN S.L.

Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels Usuaris prestat mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat i les caselles corresponents.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservats durant el temps necessari per a atendre i gestionar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds o complir qualsevol altra finalitat a la qual es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal.

Si s’ha subscrit a nostra *newsletter o d’una altra manera ha prestat el seu consentiment perquè puguem enviar-li comunicacions comercials, mantindrem les seves dades mentre Vostè no arrebossat aquest consentiment.

Transcorreguts els citats terminis, les dades personals dels Usuaris podran ser bloquejats i mantinguts per ROIGXA PAN S.L. per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Passat aquest període, les dades personals seran esborrats per ROIGXA PAN S.L.

Com haig d'actualitzar les meves dades personals?

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ROIGXA PAN S.L. a través d’aquest Portal són veraços, correctes, actuals i complets. L’Usuari es fa responsable de comunicar a ROIGXA PAN S.L. qualsevol modificació o actualització d’aquests, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes en l’apartat “Com exercito els meus drets?” i seguint les indicacions contingudes en aquest.

Què passa si facilito a ROIGXA PAN S.L. dades de terceres persones?

Amb caràcter general, queda prohibit que els Usuaris facilitin dades personals relatives a tercers. No obstant això, en el cas que l’Usuari faciliti dades personals de tercers deurà, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a ROIGXA PAN S.L., informar aquestes persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat. L’Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a ROIGXA PAN S.L. són els fins previstos en la present Política de Privacitat.

Com exercito els meus els drets?

L’Usuari pot, en qualsevol moment, revocar els consentiments prestats, així com sol·licitar a ROIGXA PAN S.L. confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractats per nosaltres i, en cas afirmatiu, accedir a aquests. Així mateix, pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També podrà oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies. ROIGXA PAN S.L. deixarà de tractar les dades personals, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, l’Usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin els mateixos a una altra entitat.

A tals efectes podrà utilitzar els següents canals, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

 • Per carta a l’adreça: ROIGXA PAN S.L. C/ *Rec  Molinar 4 Polígon Industrial el *Circuit 08160 MONTMELÓ
 • Per correu electrònic a info@pania.org

Finalment, en cas que l’Usuari tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà dirigir-se al nostre responsable de seguretat presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

ROIGXA PAN S.L. es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, es comunicaran als Usuaris mitjançant avisos en el Portal, per correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

Política de cookies

La present Política informa sobre la utilització de cookies a través del portal www.pania.org (d’ara endavant, el “Portal”). El responsable del Portal és ROIGXA PAN S.L. (d’ara endavant, “LA MEVA EMPRESA” o “Nosaltres”).

Aquesta Política de Cookies resulta d’aplicació als usuaris que accedeixin i utilitzin el Portal (“Usuaris” o “Vostè”). La utilització del Portal implica el coneixement i acceptació de les Cookies a les quals es refereix aquesta Política.

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en l’equip de l’Usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

Les cookies, en funció de qui gestiona l’equip o domini des de les quals s’envien, poden dividir-se en cookies pròpies (gestionades per un equip o domini gestionat pel propi editor del lloc web) o cookies de tercers (gestionats per terceres entitats que tracten les dades *obteni-dues a través d’aquestes).

Segons el termini de temps que romanen activades, pot distingir-se entre cookies de sessió (dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web) i cookies persistents (en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tracta-dos durant un període definit pel responsable de la cookie).

Quins tipus de cookies utilitza la pàgina web de ROIGXA PAN S.L.?

A més de les cookies estrictament necessàries per al seu correcte funcionament, el Portal utilitza les següents cookies:

Cookies d’anàlisis: són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’Usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan del servei ofert.
. Per a això s’analitza la seva navegació en el nostre Portal amb la finalitat d’introduir millores en el funcionament del mateix i/o millorar els productes o serveis oferts. En particular, utilitzem les següents cookies d’anàlisis

Cookies publicitarias: són aquelles que ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha en el Portal, sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència amb què es mostren els anuncis.

 • De DoubleClick by Google:
  Cookies Publicitàries de Google que s’usen per a l’estudi de l’audiència, obtenint informació sobre la seva navegació, recopilant dades de manera anònima que permeten oferir publicitat basada en la navegació realitzada.
  Origen: Google Inc.
  En el següent enllaç es pot trobar més informació sobre l’ús que Google realitza de les cookies de *DoubleClick:

Cookies publicidad comportamental: són aquelles que ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais *publi-*citarios que hi ha en el Portal, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que realitzi del nostre Portal. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació en Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

 • Cookies de Facebook Custom Audience y Píxel de Facebook.
  Serveixen per a dirigir anuncis a l’usuari sobre els productes o bé serveis que l’usuari ha visitat, comprat i/o empleat en una pàgina concreta de la Web. També, deixen limitar el nombre de vegades que es mostra un anunci, de tal forma que l’usuari no vegi exactament el mateix anunci una vegada i una altra. Així mateix s’empren aquestes cookies per a mesurar l’acompliment de les campanyes de publicitat de negocis que empren els serveis de Facebook
  Origen: Facebook.
  Durada: 2 anys

 • Cookies de Zoho CRM.
  Serveix per a les comunicacions de correu

Cookies de redes sociales externas: s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, *LinkedIn, Instagram, etc.) i que es generen únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent. Compartir el contingut en xarxes socials. Registra les dades de reproducció de vídeos.

Cookies personalització: són aquelles que permeten a l’Usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

Cookies propias: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per *Roigxa Pa, *Sl. i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

 • Cookies de Sessió. Necessàries per al correcte ús de la pàgina web, la navegació de manera ininterrompuda recordant opcions d’idioma o país.
 • Cookies Tècniques. Emmagatzemen informació genèrica i anònima que no inclou dades de caràcter personal l’objectiu del qual és garantir el funcionament de la web.
 • Cookies de Registre.
  Es creen amb el registre d’un usuari (*log-*in). S’utilitzen per a identificar a l’usuari una vegada s’ha autenticat dins dels Llocs web.
Desactivació o eliminació de cookies

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva ordenadora/tauleta/telèfon intel·ligent.

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí.
Per a més informació sobre Google Chrome premie aquí.
Per a més informació sobre Firefox premi aquí.
Per a més informació sobre Safari premi aquí.
Per a més informació sobre *Opera premi aquí.

Consentiment

En navegar pel nostre lloc web, Vostè accepta la instal·lació i utilització de les cookies.

Vostè pot retirar el seu consentiment prèviament atorgat en qualsevol moment eliminant les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador, tal com s’indica en l’apartat “desactivació o eliminació de cookies”. No obstant això, l’informem que això pot impactar en les funcionalitats de la web, fent la seva experiència com a usuari menys satisfactòria.

Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies

ROIGXA PAN S.L.  es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Cookies, per això s’aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als Usuaris per a la seva acceptació mitjançant avisos en el Portal o a través de correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

Si té dubtes sobre aquesta Política de Cookies, pot contactar amb nosaltres en aquest correu electrònic: info@pania.org

© 2023 PANIA | Avisos Legals | Desenvolupament web ETL Digital